Projecten

Het onderzoek naar de morele inzet van robots in het onderwijs bestaat uit verschillende projecten die ieder een ander aspect belichten over dit onderwerp. Op deze pagina kan je alles lezen over de projecten die momenteel lopen en waar de verschillende groepen allemaal onderzoek naar verrichten.

Big Data Project ‘Social Robotics’

Het robotics project voor de cursus Big Data wordt uitgevoerd door Jos, Murat, Jotte en Roeland. Tijdens hun project houden zij zich met het volgende bezig:

Wij zijn vijf studenten van de Hogeschool Utrecht en voeren een onderzoek uit dat betrekking heeft op de inzet van sociale robots binnen het basisonderwijs. Onze focus ligt op het selecteren van de meest geschikte scholen voor de inzet van een sociale robot. Hiervoor gaan wij eerst bepalen wat de voordelen zijn die een sociale robot kan bieden binnen het basisonderwijs.

Deze worden bepaald door een literatuuronderzoek, focusgroepen en interviews met robotleveranciers. Vervolgens wordt de ontdekte voordelen geprioriteerd op de impact die de sociale robot kan hebben en op de prioriteit die leraren hieraan geven. Hiervoor wordt een enquête uitgezet onder leraren en priority poker gespeeld met robotleveranciers.

Nadat de geprioriteerde voordelen zijn bepaald, worden hier kenmerken aan verbonden. Dit gebeurt door binnen openbare datasets (o.a. data, overheid en CBS) te gaan zoeken naar kenmerken die de voordelen bepalen. Wanneer deze zijn gekoppeld wordt middels een ETL-proces de benodigde data klaargemaakt voor analyse. Dit zal, waarschijnlijk, gebeuren met PowerBI. Als laatste wordt een visualisatie gerealiseerd waaruit de meest geschikte scholen naar voren komen en selecties kunnen worden gemaakt op de gewenste variabelen.

Security Project ‘Social Robotics’

Het robotics project voor de cursus Security wordt uitgevoerd door Sven, Roel, Ashwin en Gökmen. Tijdens hun project houden zij zich met het volgende bezig:

Sinds begin februari is een nieuw team, bestaande uit vier teamleden, begonnen met een onderzoek naar de informatiebeveiliging van robot docenten. Met dit onderzoek wordt er heel voorzichtig een begin gemaakt met de vierde fase van het Value-Sensitieve Design methodologie, de Technical value investigation.

Het team bestaat uit een interdisciplinaire groep van vier ICT-studenten: Ashwin Bakker (Software & Information Engineering), Sven Klomp (Business & IT Management), Roel Meijer (System & Network Engineering) en Gökmen Şimşek (System & Network Engineering).

Er wordt onderzocht hoe veilig robot docenten in het basisonderwijs zijn volgens (internationale) informatiebeveiliging standaarden, en hoe deze verbeterd kan worden. Om hier antwoord op te geven wordt er onderzocht:

  1. wat de meeste gebruikte informatiebeveiliging standaard is;
  2. welk model robot docent het meeste in het basisonderwijs gebruikt wordt;
  3. hoe deze robot docent gegevens verzameld en verwerkt;
  4. welke elementen van de meest gebruikte informatiebeveiliging standaard relevant zijn voor robot docenten;
    1. welke technische risico’s en zwaktes er in het netwerk van basisscholen gevonden kunnen worden.
    2. welke technische risico’s en zwaktes er in de software van de robot docent gevonden kunnen worden.
  5. hoe de informatiebeveiliging van robot docenten in het basisonderwijs mogelijk verbeterd kunnen worden.

De eerste vier vragen zullen, hoofdzakelijk, beantwoord worden door middel van literatuurstudies en document analyses. Vraag 4.1 zal beantwoord worden door bij vier/vijf basisscholen langs te gaan om het netwerk in kaart te brengen en mogelijke zwaktes te identificeren. Vraag 4.2 zal beantwoord worden door proberen in te breken in de software van de robot docent. Met behulp van een focusgroep sessie bestaande uit een aantal informatiebeveiliging experts zal, aan de hand van een aantal casussen, achterhaald worden hoe de beveiliging kan worden verbeterd.